ความเห็น 2919935

บทกวี : มากกว่าคิดถึง

เขียนเมื่อ 

มากกว่าความคิดถึง ลึกซึ้งกว่าความผูกพัน

...