ความเห็น 2918927

เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี : การใช้ภาษาในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ๑ : มุมมองที่แตกต่าง

เขียนเมื่อ 

เข้าไปอ่านแล้วค่ะ

คำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้คนไข้มีกำลังใจ ต่อสู้กับความท้อแท้สิ้นหวังได้

และคำพูดเพียงประโยคเดียวเช่นกัน อาจจะทำให้คนไข้กังวลสูง ... เพราะท้อแท้อยู่แล้วด้วย

ขอบคุณความละเอียดอ่อน การคิดและใส่ใจในความรู้สึกของคนไข้ ...ขอให้คุณพระคุ้มครองคนตั้งใจทำดีทุกๆ คนนะคะ