ความเห็น 2913846

สุดคะนึง...ถึง...ศพด.วัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะอาจารย์จัน ขอผลบุญจงดลให้อาจารย์จันและครอบครัวจงอยู่ดี

มีสุข ไร้ทุกข์ภัย ตลอดไปด้วยจ้ะ สาธุ...!