ความเห็น 2913514

สุดคะนึง...ถึง...ศพด.วัดอู่ตะเภา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณพิชัย บุญกุศลครั้งนี้ ขอจงดลช่วยให้คุณพิชัยและครอบครัว

อยู่ดีมีสุข ไร้ทุกข์ โศก โรคภัย ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยจ้ะ