ความเห็น 2910995

อ้ายขี้เมารู้การเมืองและสังคม

เขียนเมื่อ 

เสียดายนะคะ แล้วตอนไม่เมาทำอะไรคะนั่น ท่าทางจะเป็นนักคิดนักวิเคราะห์อยู่