ความเห็น 2910929

ท้า ทาง ทัก ทั่ว - คุณคิดแบบไหน

เขียนเมื่อ 

ผมได้มาจาก กระบวนการ dynamic facilitator

แต่นำมาสรุปเป็นคำสั้นๆ เพื่อให้ตัวเองจำง่ายๆครับ