ความเห็น 2909949

ท้า ทาง ทัก ทั่ว - คุณคิดแบบไหน

เขียนเมื่อ 

จริงๆ ในสังคมก็มีคนคิดทั้ง 4 แบบ หากมีคนคิดแบบ"ทาง" มากๆ ก็จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอชื่นชมที่เผยแพร่ เป็นประโยชน์มากครับ