ความเห็น 2909

การศึกษาดูงาน

IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ ส่วนโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเป็นโรงเรียนเรียนร่วม ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เด็กๆพิการ