ความเห็น 2907342

A Cultural Study TRIP to Indonesia: Bali ดินแดนใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยว II

เขียนเมื่อ 

***... ขอขอบคุณ " คุณ Bright Lily "   นะคะ บาหลีมีมนต์เสนห์น่าไปเยือนจริงๆ ค่ะ... ธรรมชาติยังถูกปรุงแต่งไม่มากนัก ลองไปสัมผัสดูนะคะ ...*** 

 

                                        Spakles