ความเห็น 2906651

การสื่อสารกับคุณแม่ชาวกัมพูชาในหอผู้ป่วย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องแอนสำหรับคำแนะนำในการทำบันทึกสวยค่ะ