ความเห็น 2906149

การสื่อสารกับคุณแม่ชาวกัมพูชาในหอผู้ป่วย

เขียนเมื่อ 

ตรงประเด็น

เป็นประโยชน์

แต่ ฉมองน้อยๆของจันทร์ยิ้ม จำ ม่าย..หวาย...