ความเห็น 2903551

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนตุลาคม 2556

เขียนเมื่อ 

มายินดีด้วยกับทุกท่านค่ะ  และส่งกำลังใจเชียร์ทุกๆ คนค่ะ 

ขอบคุณดอกไม้ทุกดอก กำลังใจทุกดวงค่ะ

และกัลยาณมิตรที่กรุณาให้เกียรติอ่านทุกท่าน