ความเห็น 2895956

ปล่อยเจ้าคืนสู่รัง

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม..ชื่นใจ..ในเด็ก     ถึงตัว..ยังเล็ก..เด็กอยู่

จิตใจ..งดงาม..น่าดู       น้องหนู..ชั่งน่า..รักจัง

 

...มาร่วมชื่นชมภูมิปัญญาชาวบ้าน และลูกหลานแม่ตาดที่น่ารัก...

เห็นด้วยกับถ้อยคำของคุณเพชรที่ว่า "บ้านแม่ตาดอุดมสมบูรณ์จริง ๆ ครับ" จากใจจริง