ความเห็น 2895612

รวมเอกสารการใช้งาน OpenOffice.org/LibreOffice

เขียนเมื่อ 

อยากขอความรู้ครับ ว่า ถ้าตอนนี้ผมสามารถใช้ MS Word ได้ 99% แล้ว แต่ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมที่โหลด หรือไม่ก็ซื้อแผ่นมาจากพันธุ์ทิพย์ ...ถ้าจะมาใช้โปรแกรมนี้ คิดว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

คือเห็นบอกว่าเป็นฟรีแวร์ การทำงานเหมือนกับ MS Word จริงหรือเปล่า