ความเห็น


ความรู้เรื่องฝัน หลักฐานจากผู้สร้างมนุษย์ การฝัน จะเกิดขึ้นในระหว่างที่จิตเราถูกทำให้เงียบ หรือ ในระหว่างพักผ่อน บางฝัน พญามาร สามารถ กระซิบเพื่อสร้างวรรณกรรมขึ้น กระทำต่อจิตมนุษย์ เพื่อสนองนโยบาย(ที่พระพุทธเจ้าแนะให้รู้เท่าทัน) ในการนำมาประกอบเชื่อมโยงกัน เพื่อยุยงให้มนุษย์เสียหาย แตกแยกกันเอง มาตั้งแต่กาลนานแล้ว. ลองสังเกตุเถิดว่า พญามารมักจะสร้างวรรณกรรมให้เกิดผู้เทียบเคียงกับพระพุทธเจ้ามากมาย และ บ่อยมาก. ทั้งๆที่พระพุทธเจ้า ทรงคุณค่ายิ่ง อยู่นานแล้ว วรรณกรรมเหล่านั้น ยังสามารถสร้างความเชื่อหลากหลายมาเทียบเคียง บดบัง คุณค่าของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆ. แล้วเราก็มักเชื่อซะด้วยซิว่า อะไรมีคุณค่า ทั้งๆที่เราครองสิ่งทรงคุณค่าอยู่ มิได้หย่าขาดจากสิ่งนั้นเลย(อาจกล่าวแรงๆได้ว่า เรากำลังมีชู้ เพราะมิได้หย่าขาดแต่ภักดีเพิ่ม ภักดีเทียบเคียง). ยิ่งใครศรัทธาพระพุทธเจ้ามาก เราจะถูกความเพียรของพญามารกระทำมาก และ บ่อย. ขอเตือนให้รู้เท่าทัน โดยศึกษาเสป็คของพญามาร จากตำราของผู้สร้างพญามาร หรือ จากที่พระพุทธเจ้านำมากล่าวเตือน ขอเพียงรู้เท่าทัน ไม่ต้องขาดเมตตาธรรม ไปปราบ(ไม่อวดอ้าง อุตริปราบ เพราะ เราก็มิใช่ผู้สร้างพญามาร)

เมื่่อจิตเราเงียบ การกระซิบเป็นผล เราก็อย่าปล่อยให้จิตเงียบ อธิฐานอยู่เสมอ ไม่ปล่อยเงียบ ไม่บังคับให้เงียบ แต่หากต้อพักผ่อน นอนหลับ เราก็จงรู้เท่าทันนโยบาย รู้เท่าทันเสป็คพญามาร ตื่นขึ้นมา ต้องตรองให้ละเอียดๆ ว่าสิ่งนั้น เกิดsubjectiveต่อ สิ่งครองที่ทรงคุณค่าเราหรือไม่ หากใช่ ก็ปล่อยวางเถิด พญามารเค้าก็ทำงานเขาไป เราก็มีหน้าที่ ศรัทธาพระพุทธเจ้าต่อไป อย่าไปก่อสิ่งเทียบเคียง ที่ไร้ความรู้เช่นพระพุทธองค์เพิ่มให้สับสนวุ่นวาย เป็นเหตุแห่งทุกข์เปล่าๆ

ลองเชื่อมโยงด้วยปัญญา ด้วยหลักฐาน ด้วยพยาน กันเอาเองนะครับ. เพราะที่กล่าวนั้น มีหลักฐานรองรับ มีการอธิบายทางวิชาการวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ไม่มีสิ่งใดที่ขาดธรรม หรือพยากรณ์ใดใดเลย. ป้องกันการผิดพลาดจากผู้สวมรอย ไม่มีใครได้ประโยชน์ เสียผระโยชน์ ได้รับการชื่นชม พึงใจใดใดแม้แต่คนเดียว. คนไทย ขาดความรู้ด้านนี้มาก จึงถูกหลอก เสียทาน ถูกบั่นทอน ถึงเสีย สิ่งที่ทรงคุณค่าอย่าศาสดาที่ดีงามไปง่ายเกิดไป. เพียงแค่ฝัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี