ความเห็น 2894055

คนทำงานสามวัง (๑๑)

เขียนเมื่อ 

เป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวไปเพื่อสังคม และดำรงไว้ซึ่งความดี

คุณค่าของผลงานสะท้อนให้สังคมได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มีชีวิตที่มีความสุข

และส่งผลต่อประชากรของประเทศ และเชื่อว่าในอีกไม่นานจะส่งผลต่อประชากรโลก

ในภาคพื้นเอเชียแน่นอนค่ะ ขออนุโมทนาค่ะ