ความเห็น 2892797

"ฝุ่น" ... (Big Ass)

เขียนเมื่อ 

เคยชอบเพลงนี้มากครับ

แม้ปัจจุบันจะเป็น..ฝุ่น...ไปแล้ว