ความเห็น 2892655

"ฝุ่น" ... (Big Ass)

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้ว ค่ะ ...

"ชีวิตยังคงมีความหวังลึก ๆ เสมอ"

เพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจที่อ่อนล้าให้แข็งแกร่งมีพลังมากขึ้น

แป็บเดียวก็เช้าแล้ว ตะวันก็จะทอแสง แจ่มจรัส:)