ความเห็น 2864649

ต้นไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา มีเป็นไม้หรือปลูกเป็นต้นไม้ดีต่อตัวเอง ครอบครัว บ้าน อาคาร สถานที ฯ

ทวี
IP: xxx.205.123.232
เขียนเมื่อ 
 สวัสดีครับ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น...       
       ลงอักขระ ที่เรียกว่า หัวใจพระอิติปิโส ได้แก่ อะ สัง วิ สุ โต ปุ  สะ พุ ภะ ...
หัวใจพระอิติปิโส ที่ถูกต้องได้แก่ อะ สัง วิ สุ โล ปุ  สะ พุ ภะ ...

โล  ไม่ใช่ โต  ลองไปค้นดูนะ...