ความเห็น 2845285

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

ท่านอยากบอกอะไรบางอย่างให้ผู้คนที่ผ่านไป ผ่านมา บนถนนสายนี้ รับรู้ว่า…

สิ่งเดียวในชีวิตคนเรานั้น

หากแสวงหาจนตาย….ก็ไม่มีที่สิ้นสุด มันมีมากมายเหลือเกินนัก ที่เราอยากได้