ความเห็น 2835141

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

คนดี….จึงสำคัญกว่าทุกสิ่ง  ขอเพียงแค่เราเริ่มต้นวันนี้  ไม่มีคำว่า “สายเกินไป”    สิ่งนี้เป็นความจริงขอบคุณพี่แสงมากครับ..