ความเห็น 2834770

คัดเอาท์ตัวเป้ง…เหนือหัวของข้าพเจ้า....... “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง”

เขียนเมื่อ 

"พุทธทาส..จัก..ไม่..ตาย.."..คำสอนของท่าน..จัก..อยู่..เป็นธรรม..ไม่ตาย..ดุจธรรม.."..คือความดีงามที่เจือจุน..กราบนมัสการ..ท่านพุทธทาส...และสิ่งที่..จารึก..ในหน้านี้..ค่ะ..คุณแสงแห่งความดี..(บุญรักษา..เจ้าค่ะ..ยายธี..)