ความเห็น 2834148

“โครงการอัตลักษณ์ท่าศาลาเชิงบูรณาการ” จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาค 23 : ถ่านไร้ควัน – ผลิตภัณฑ์ TACS ต้นเลียบ )

สิรภัทร
IP: xxx.28.68.198
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจที่ทำให้สุเล่าเรื่องราวชีวิตงานต่อไป