ความเห็น 2833945

เข้าใจ เข้าถึง ลึกซึ้งจึงแก้ปัญหานักเรียนได้

เขียนเมื่อ 

ครูทำให้นักเรียนสักคนหนึ่งได้ประสบความสำเร็จสักคนหนึ่งก็มีความสุขแล้วครับ  ยิ่งกับเด็กที่มีปัญหานับว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่