ความเห็น 2833325

Introduce

เขียนเมื่อ 

เอ...ดูท่า  การเขียนคำอ่าน จากภาษาต่างประเทศ นี้คงต้องสังคายนากันยกใหญ่