ความเห็น 2830121

มือใหม่ไปวัด : วัดป่าภูก้อน นายูง อุดรธานี

เขียนเมื่อ 

พาวัยรุ่นเดินทางทัศนาจรอย่างมีความสุขให้สนใจเข้าวัดเข้าวาก่อนน่ะค่ะคุณอักขณิช