ความเห็น 2824856

ครูอาสาฯไม่ทำหน้าที่, รับเฉพาะคนใน ผิด, อ.ที่เป็นตัวอย่างได้, วันสอบ ม.6-8 ด., ใช้ใบลาออกสมัคร, ให้เรียนต่อโดยยังไม่ออกวุฒิ, แต่ละวิชาทำแผนกี่ครั้ง, อบรม 4 ท่อน, อาหารมุสลิมหนองคาย, ไม่ลาออกล่วงหน้า, ผังข้อสอบวิชาเลือก, ปฐมนิเทศ ม.6-8 เดือน, สุดยอด กศน.

pinky_2009
IP: xxx.143.153.189
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์
  1. ผู้ที่เลือกเรียนแบบ ม.6 ใน 8 เดือน และแบบเทียบระดับการศึกษา  เมื่อจบแล้วสามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้หรือไม่
  2. ถ้าให้กรองข้อมูลเกรดเฉลี่ยในใบสมัครเรียนจะมีผลให้ใส่หรือไม่