ความเห็น 2819791

JJ2013V5_3 มะเร็งและชีวิต อย่าคิดสั้น

เขียนเมื่อ 

สู้ก็ตาย ไม่สู้ก็ตาย ดังนั้นขอสู้ดีกว่า อย่างน้อยยังมีเวลาให้สร้างกรรมดีไปพร้อมๆกับการเดินทางกลับค่ะ