ความเห็น 2818774

สกัดความรู้จากโครงการ "สรอ. ขอความรู้" ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

buncha kiat
IP: xxx.206.234.214
เขียนเมื่อ 

ตามที่ ดร.จันทวรรณเสนอมา ว่าเป็นทักษะของครู ๑๕ ข้อดังกล่าว...ผมศึกษาแล้ว เห็นว่าไม่น่าจะใช่ทักษะทั้งหมด).บางข้อเป็น องค์ความรู้ที่ครูต้องมี  บางข้อเป็นทักษะที่ควรมี   บางข้อเป็นกระบวนการที่ควรสร้าง  และบางข้อเป็นคุณลักษณะที่คนเป็นครูควรมีครับ