ความเห็น 2818201

JJ2013V5_3 มะเร็งและชีวิต อย่าคิดสั้น

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยเห็นด้วย สู้สู้ พวกเขาว่าใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก เราเลยต้องอาศัยเรื่องราวของคนอื่นเตือนตนให้มีสติ ใช้ธรรมะส่องทางสว่าง เพื่อเตรียมรับเรื่องราวที่ดีร้ายต่าง ๆ ที่เราเองเป็นคนทำไว้ โชคดีที่ได้เกิดมาและมีโอกาส... ปล.คิดถึงอาจารย์จัง (เสมอ)