ความเห็น 2817712

"เห็นภาพความสุขง่าย ๆ" ... (เจ็บ แต่ จบ : รุ่งพร มีศิลป์)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์.....ชอบหนังสือเล่มนี้ค่ะ   อ่านแล้วรู้สึกมีความสุขค่ะ