ความเห็น 2817525

"เห็นภาพความสุขง่าย ๆ" ... (เจ็บ แต่ จบ : รุ่งพร มีศิลป์)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ 

เห็นชื่อหนังสือคิดว่าเป็นเพลงของออฟ ปองศักดิ์ ;)

ขอบคุณความสุขที่แบ่งปันเช่นเคยค่ะ