ความเห็น 2816379

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ

เขียนเมื่อ 

เคยท้อ...แต่บอกตัวเองว่า " อย่าถอย"  จ้ะ