ความเห็น 2814027

สกัดความรู้จากโครงการ "สรอ. ขอความรู้" ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

teacherinmyheart
IP: xxx.98.186.116
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะค่ะว่า ทางที่ดีครูในศตวรรษที่ 21 ถ้าเป็นครูที่สามารถปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ล้างสมองนักเรียนโดยไม่ให้เขาเหล่านั้นรู้จักคำว่าทุจริตคอร์รัปชั่นได้ ถือว่าเป็นครูสุดยอดอัจฉริยะในรอบศตวรรษเลยก็ว่าได้ค่ะ เน้นย้ำว่า ช่วยกันล้างสมองเด็กไม่ให้รู้จักคำว่าทุจริต คอร์รัปชั่นนะค่ะ