ความเห็น 2808344

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 

รักน้องจริง อย่าทิ้งน้องนะ พี่ใหญ่  (อยู่กันที่นี่ล่ะค่ะ)

เป็นหนึ่งในร้อยโครงการฯ ที่สร้างสรรค์จริงๆ ค่ะ