ความเห็น 2808100

อยากรู้_เทคนิควิธีที่ทำให้ท่านเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดเวลา

ทุกวันนี้  หนูมีอิทธิบาท 4  อยู่ตลอดเวลา...ค่ะ

แต่อาจ่จะมี   อีกบาท หรือ 2 บาท จากพระอรหันต์ของหนูด้วย....555