ความเห็น 2807136

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่,

พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านเป็นอมตะจริงๆ นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ