ความเห็น 2806102

เยาวชนจิตอาสาสร้างค่านิยมใหม่ ก้าวพ้นภัยยาเสพติด ของโรงเรียนหนองโพวิทยา จ.ราชบุรี

โครงการดี ๆ เช่นนี้ มีที่ไหน  ยิ่งมีมากเท่าไหร่

สังคมไทยก็จะเป็น สังคมที่เข้มแข็ง มีเกราะป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณผู้ริเริ่มโครงการค่ะ