ความเห็น 2805725

หลักและวิธีการ ในการหาพระแท้ๆในตลาดพระ แผงพระ

เขียนเมื่อ 

รบกวนโยมช่วยวิจารณ์พระองค์นี้ให้หน่อย

เจริญพร