ความเห็น 2801981

หลักและวิธีการ ในการหาพระแท้ๆในตลาดพระ แผงพระ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  

               ขอบคุณในความรู้ที่ท่านแบ่งปันครับ   แต่ถ้าได้ลงรายละเอียดมากกว่านี้ คนสะสมพระก็จะได้สังเกตเพิ่มขึ้นได้  ขอบคุณที่แบ่งปันครับ