ความเห็น 28012

การใช้กำลัง (ใจ) เพื่อทำสงคราม (ชีวิต)

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

มาลอน และ DN เอ

     ขอบคุณครับที่มาทิ้งรอยไว้ หากเป็นประโยชน์ก็บอกต่อ ๆ กันไป จะเพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Dr.Ka-poom

     เกมชีวิต เล่นด้วยชีวิต และต้องรู้เท่าทัน ด้วยปัญญา