ความเห็น 2794547

ขอพักทำใจ

เขียนเมื่อ 

Is the uposath in the picture built from toddy palm wood, as hinted by the title อุโบสถไม้ตาล?