ความเห็น 2790132

งานประเพณี "กินเข่าค่ำ" ปี ๒๕๕๖

เขียนเมื่อ 

ปราสาทเมืองแขก.. อยู่ในป่า ผู้คนเข้าถึงน้อย ยุงเลยเยอะ

บริจาคเลือดให้คนเยอะแล้ว.. ก็บริจาคเลือดให้ยุงบ้างจะเป็นไรไปจ๊ะคุณ Thara ทำบุญ ทำบุญ