ความเห็น 2788754

5ป.&1ข. เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

เขียนเมื่อ 

ดูข่าวคาดว่าปีนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออก หนักมากครับ แต่บ้านผมยังไม่พบการระบาดของโรค