ความเห็น 2762757

หิ่งห้อยตัวหนึ่ง

เขียนเมื่อ 


หากไม่ไกลเกินสายตาจะแลเห็น ขณะนั้นที่มีความหวัง.....ก็เป็นความสุข  ของหิ่งห้อย  นะคะ