ความเห็น 2757677

บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ

happy
IP: xxx.49.226.43
เขียนเมื่อ 

มีคนเก็บซากลูกปลาโลมาหัวบาตรหลังเรียบได้  และยังเก็บรักษาไว้เพื่อรอส่งมอบให้เจ้าหน้าที่

ไม่ทราบว่าผู้ที่เก็บรัษาไว้จะมีความผิดหรือไม่ครับ