ความเห็น 2744022

The Great Father : พ่อผู้ยิ่งใหญ่

เขียนเมื่อ 

บางความรู้สึก มันยากเกินกว่าที่พยาบาล หัวใจ ที่ไม่ได้เสริมใยเหล็กรับได้

มีเรื่องราว มากมายในพื้นที่ ที่เต็มไปด้วยความจริงที่เจ็บปวด

และ คนในพื้นที่ สีแดง อย่างเรา คงไม่ต้อง ไปหาความเจ็บปวด ณ ที่แห่งใด

เพราะที่แห่งนี้ มัน มีเรื่องราวแห่งความเจ็บปวด ของหลายชีวิต ให้เรียนรู้ และเจ็บปวด มากมาย