ความเห็น 273270

บล็อก (Blog or Weblog) คืออะไร?

เขียนเมื่อ 
เสน่ห์ของบล็อกผมว่าแท้จริงคือความเป็นกันเอง สามารถนำเสนอข้อมูลได้เชิงลึก สื่อกันโดยตรงสามารถโต้ตอบกันได้ครับ