ความเห็น 272158

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( 5 ) การกิน

เขียนเมื่อ 
ผมไปดูหนังทีไร  อดซื้อป๊อปคอน กับ น้ำอัดลมไมได้สักที