ความเห็น 270166

Hack จริงไม่ล้อเล่น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ 

พูดถึง Hack ผมละเบื้อพวกนี้ เว็บบอร์ดผมโดนมาหลายรอบและ 

ว่าแต่ที่นี่คงไม่โดนง่า่ยๆ หรอกครับ FreeBSD นี่อึดจะตาย

เรื่อง Spam Mail นี่ รอกฎหมายใหม่ออกก่อนครับ